Browsing the "զինծառայություն" Tag →

Ես օրինակ ընտրել էի Զինուժ ծրագիրը, բայց այդ ծրագիրն ինձ չընտրեց, արդյունքում ծառայեցի Քարվաճառում: Հիմա արդեն սեփական փորձով կարող եմ ասել, թե ինչո՞վ է կարևոր զինծառայությունը: ...

Ավելին →